Kjøpt inn 10.000 meter med flaggline for å sperre inne ulven