Frå hausten er det mogleg å utdanna seg til siviløkonom i Sogndal