Gjensidige seier nei til gigantrekningar etter tunnelbrannar