Ruth har planane klare for bassengkiosken: – Betre for alle som skal bruka den