I denne klassa er éin av fire elevar danske: – Det er overveldande og intenst