Sognefjord Kaffibrenneri har gjort endringar i styret