To førarar meldt på Håbakken. Den eine prøvde å skjule fusket