TV-aksjonen: Aurland gav langt over gjennomsnittet