Nytt føretak i Høyanger, fusjonering i Gulen og Masfjorden