Ungdommen oppfordra festivaldeltakarane til å styra unna alkohol