Den siste personen med brasiliansk mutasjon er ute av isolasjon