Framtida til bedehuset står på spel: – Utan eigarar vil det forfalle