Flo er på plass - hentar assistenttrenar på lån frå Chelsea