Glatte vegar over heile Sogn - her kunne det gått riktig gale