Streiken satte sitt preg på 1. mai-markeringa: – Det ordet har skremd oss i årevis