Denne valdresverksemda har tatt til fornuft og flytta til Sogn