Småkommunar kan få mindre å rutte med dersom dei nektar samanslåing