Signe og Jostein har begge utøvd sivil ulydnad. Dei angrar ikkje