Her skal det byggjast kraftverk til 300 millionar kroner