– Eg vonar at 2022 er året me kjem attende til normalen