Dulta borti bilen til Jan-Audun og stakk av: – Er nøydd å gjere opp for seg