–Me forventar fleire positive testar, men smitteutbrotet er framleis lokalt og avgrensa.