Menes i hasteinnkalla møte: – Kan bli aktuelt å sette inn strengare tiltak