Oppgraderinga vil kosta over éin milliard, og ta minst fire år, no er det utsett