Overskot i Årdal, trass kutt i produksjonen og låge metallprisar