I 33 år har lustringar høyrt på Radio Luster, og Finn er røynd radiovert