4,2 millionar skil den dyraste og billegaste einebustaden i regionen