Høgskulen mobiliserer under ei veke før Nortind-avgjerda fell