Jordeplerock starta med eit smell. Sjå bilete frå første dag