Etterlyser motorar som kan driva fram utvikling i Lærdal