No skjer det endringar i sentrum: – Me vil satse enda meir