Er over smittekneika: – Eit teikn på at me jobbar oss gjennom pandemien