Politiet avsluttar etterforskinga av forsvinningssaka