Fjelltoppen mistar litt av potensen etter namneklage