Får ikkje spele fotball - slik såg Flo sin første trening med Sogndal ut