Studentlaget tek grep for å nå berekraftsmåla til FN: – Vil ta litt samfunnsansvar