NVE har starta kontinuerleg overvaking av Stiksmoen i Aurland: Faren for fjellskred er betydeleg høg