– Det er sjeldan vi ser eit skred som er så breitt