Mette forsvarer skjermbruk i skulen: –Kven snakkar dei minst priviligerte si sak?