Olaug har jobba som ekte budeie: – Laut tre inn og det var hardt arbeid