KS: – Ti gonger meir på naturskadar enn på førebygging