Stortingsvedtak sikrar tilskot ved utbyggjing av dagtilbod for demente