Forskar meiner det er forhasta å slakte villreinstamme