Røde Kors rykte ut for å hjelpe fire personar på fjelltur