Redusert kapasitet på ferjestrekninga Leirvåg - Sløvåg