Vil endre på skatteordningen som rammar kommunen:- Eg har nådd ut til mine på Stortinget