Redusert kapasitet på Leirvåg – Sløvåg fredag morgon