Arbeidsløysa i Sogn er under éin prosent – sjekk din kommune