Vegvesenet med fersk rapport om kvifor brannbilen kom over i feil køyrefelt