Til trass for tåke og yr, vart Barnas Turlag sin lyktetur til Ytremoa ein suksess